ART OF LIFE
                     许欢子LUCK

区空间  校空间  我的主页    照片   好友[文章  收藏   评论   留言     最新阅读     推荐文章 

心情 |  美文欣赏 |  教学点滴  |  教材教法 |  教育活动 |  课程改革 | 
本博客空间统计:   2 篇文章   0 个评论博主说明:教师
姓名:许欢子
学校:布心中学
访问总数:3355
空间等级:2 >
现有积分:23
距离下一等级:27分
空间排名:教师类 第1995
 
公 告
 
留言 搜索

 
 
 
 

 
 
轻轻的我走了,
  正如我轻轻的来;
  我轻轻的招手,
  作别西天的云彩。
  那河畔的金柳,
  是夕阳中的新娘;
  波光里的艳影,
  在我的心头荡漾。
  软泥上的青荇,
  油油的在水底招摇;<
 
 
开通
更多文章...
 
 
 
 
 
 
旅游照片
好友照片